'Extra eisen brandveiligheid in stallen'

ALGEMEEN - De brandveiligheidseisen voor bestaande stallen moeten worden aangescherpt. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.
Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken. (Foto: aangeleverd)

Deze extra maatregel neemt Van Dam na de recente stalbranden in Erichem, Swifterbant en Agelo en op basis van de evaluatie van het Actieplan Stalbranden 2012-2016. Deze maatregelen zijn uitgevoerd door LTO Nederland, de Dierenbescherming, de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR), het Verbond van Verzekeraars, BZK en EZ.
Naast een aanscherping van de veiligheidseisen zet Van Dam een verkenning in gang naar de aanpassing van het Bouwbesluit voor bestaande stallen. Daarbij worden de juridische haalbaarheid, handhaafbaarheid en kosten voor veehouders onderzocht.
Grote stallen

Zo moeten de extra maatregelen als eerste worden genomen in de grootste stallen, om het aantal dieren dat bij brand om kan komen zo klein mogelijk te maken. "Ik roep partijen op om concrete doelen voor de komende periode vast te leggen en ben bereid om die financieel te ondersteunen", zo zegt staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken. "Indien deze verkenning tot uitvoering komt, zullen deze aanvullende eisen ertoe leiden dat veel bestaande stallen moeten worden aangepast. Dit zal extra kosten met zich meebrengen voor de stalhouder. Ook zal bevoegd gezag moeten toezien dat deze eisen worden nageleefd", vervolgt Van Dam. Met deze extra maatregelen is de staatssecretaris "ervan overtuigd om de kans op en gevolgen van een stalbrand nog kleiner te maken". Hoe en wanneer de maatregelen van kracht worden, laat hij aan een volgend kabinet.

Voortzetten

Van Dam is verder tevreden over het Actieplan. "De kans op een brand met dierlijke slachtoffers bij nieuwbouwstallen vanaf 2014 is afgenomen." Ook is de kans op brand in nieuwbouwstallen en stallen die een grote verbouwingen hebben ondergaan afgenomen door nieuwe bouwvoorschriften en is er meer inzicht in de verschillende oorzaken van stalbranden.

Stappen

Van Dam stelt dan ook voor het Actieplan "een vervolg te geven volgens de ingeslagen weg". "De betrokken partijen hebben hier inmiddels stappen in gezet en zullen in lijn met de bevindingen van het evaluatierapport hun samenwerking continueren. Ik roep partijen op om concrete doelen voor de komende periode vast te leggen en ben bereid om die financieel te ondersteunen."
Ook gaat de staatssecretaris overleggen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). "Brandveiligheid moet onderdeel worden bij het controleren van stallen door omgevingsdiensten." Verder wil Van Dam meer aandacht voor brandveiligheid van veestallen in het onderwijs en steunt hij verzekeraars die periodieke keuringen in hun voorwaarden nemen.
Artikel geplaatst op: 03 september 2017 - 12:00

Gerelateerd

Delen