Column Andrea van Langen
Niet de regels maar de mens!

Mijn naam is Andrea van Langen, VVD politica en lid van Provinciale Staten van Noord-Holland. Als Andijkse heb ik een voorliefde voor het landelijk gebied en ik ben blij u met deze column te kunnen informeren over onderwerpen die spelen op het brede gebied van natuur, landbouw en visserij.
Uw signalen zijn nodig om mijn werk in Haarlem goed te kunnen doen, daarom wil ik graag weten wat er speelt. De zomer is de mooiste periode om op pad te gaan. Zo heb ik samen met D66 en het CDA een bezoek gebracht aan Texel. Wat een prachtig eiland, zeker als het zonnetje schijnt. We ontmoetten een biologische schapenhouder, die van Staatsbosbeheer minder schapen moest houden vanwege de biodiversiteit, hierdoor komt een Texels familiebedrijf in de verdrukking.
Bij De Karavaan geweest, met een voorstelling bij De Berenkuil in Schoorl over het verdwijnen van de Grutto. Ook een bezoek aan de Landbouwshow in Opmeer, behalve veel politici ook veel agrariërs gesproken. En opnieuw prachtig weer. Bij een rondje op de braderie in Groet trof ik de lokale actiegroep tegen de Bomenkap. Die bomen moeten gekapt om de duinen meer ruimte te geven: welk natuurbelang krijgt voorrang?
Met D66, CDA en de PVDA naar de Agrarische Natuurvereniging De Ronde Hoep geweest. Zij zetten zich succesvol in voor het behoud van weidevogels, maar botsen daarbij regelmatig met Landschap Noord-Holland én de provinciale regelgeving.
Naar Wormer, voor een boottocht door het Wormer- en Jisperveld, waar Natuurmonumenten een eigen boerderij hebben met boeren in loondienst, achterhaald of toekomstmuziek? Met agrarisch Collectief Hollands Hollands Noorden naar drie bedrijven die zich inzetten voor weide- en akkervogels, met brede akkerranden en wintervogelakkers. Klachten waren er ook, over het verdwijnen van bodemleven door het verplicht injecteren van mest én de beperking van de jacht die succesvol weidevogelbeheer in de weg staat. Zoveel verhalen, zoveel betrokken mensen: dat geeft inspiratie. Niet de regels maar de mens zou immers centraal moeten staan in de politiek!
Andrea van Langen, Statenlid VVD, woordvoerder natuur, landbouw en visserij, langena@noord-holland.nl
Artikel geplaatst op: 01 oktober 2017 - 12:00

Gerelateerd

Delen

Er zijn nog geen reacties

Plaats je reactie: