Bollensector vordert bij emissiebeperking
KAVB streeft naar schoner en voldoende water

REGIO - Uit de eerste resultaten van de milieucontroles door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) blijkt dat minder gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater komen. "We vinden ieder jaar minder, ook afgelopen maanden weer", zegt Martine Kuiper, adviseur handhaving van HHNK. "Lekker", reageert voorzitter Kees Stoop van de KAVB-kring West-Friesland. "Maar we zijn er nog niet."
Heftruckwielen zorgen soms voor emissie van ontsmettingsmiddel richting het oppervlaktewater. (Foto: Shutterstock)
Door Hans van der Lee

Ieder najaar controleert het hoogheemraadschap de sloten en erven van bloembollenbedrijven op emissie van gewasbeschermingsmiddelen. De controles lopen nu nog tot december in andere delen van het werkgebied van het schap. Omdat de bollen in West-Friesland eerder worden geplant dan elders in het gebied, kijkt het schap eerst in dit deel van haar werkgebied. "We controleren een deel van de bedrijven. Met name bedrijven waar we nog niet eerder zijn geweest en natuurlijk de bedrijven waar het eerder niet goed ging", zegt Kuiper. Ze is er van overtuigd dat de kwekers steeds schoner werken. De officiële cijfers zijn nog niet gereed, maar controleurs vonden minder stoffen in de sloot. Kuiper prijst de kwekers. "Het gaat wel eens mis door de drukte, maar praktisch iedereen is bereid en doet moeite de emissie te beperken."
Stoop ziet resultaat van het project ‘Schoon erf, schone sloot', waaraan een deel van de West-Friese telers meedoet. "Kun je nagaan wat we bereiken als we allemaal meedoen." Stoop wil een snelle uitbreiding het aantal deelnemers aan het project, dat draait om maatregelen om afspoeling van middelen en meststoffen naar het oppervlaktewater te voorkomen.
‘Met de sector’

Het hoogheemraadschap hoopt ook dat meer telers aansluiten. HHNK speelt een stimulerende en adviserende rol bij het project. Zo wordt op de bedrijven meegekeken wat er moet gebeuren om emissie terug te dringen, zonder dat meteen boetes worden uitgeschreven. Kuiper: "We willen samen met de sector bereiken dat het oppervlaktewater schoner wordt. Hoewel er altijd kwekers zijn die er niet aan willen beginnen, zien we dat het gros dat wel wil. Met resultaat."
Uit de controles blijkt dat er nog zwakke schakels zijn binnen de bedrijven. "Het verslepen van gewasbeschermingsmiddelen via de wielen van de heftruck, afval- en composthopen, buiten ontsmetten van de bloembollen en het buiten op het erf opslaan van kisten na het ontsmetten. Via deze routes komt toch nog wel iets via het afvoerputje in de sloot terecht." Vorig jaar ging het bij ruim tachtig procent van de gecontroleerde ondernemers goed. "De meesten weten wat de risico’s zijn."
‘Schoon erf, schone sloot’ loopt circa drie jaar in het gebied en de KAVB is samen met onder meer HHNK en LTO Noord bezig het project uit te breiden. Stoop: "Nu doen ongeveer zestig bedrijven mee, maar dat moeten er vier-, vijfhonderd worden. Ik verwacht dat we het volgend jaar nog beter doen."
Ondertussen gaat het schap uitzoeken wat er precies in de monsters zit, die van het water in de bloembollengebieden zijn genomen. Kuiper: "Dat bepaalde werkzame stoffen minder voorkomen, wil niet zeggen dat er geen andere stoffen voor in de plaats zijn gekomen. We moeten nog uitzoeken of er verschuivingen zijn."
Visie op water

Kees Stoop presenteerde woensdag namens de KAVB de ‘Visie op Water’ in het zogeheten Bestuurlijk Overleg Open Teelten en Veehouderij (BOOT), waar Stoop als portefeuillehouder water en voorzitter van het Milieuplatform Bloembollen deel van uitmaakt. In de visie staat dat ‘de huidige initiatieven en projecten nog onvoldoende zijn om in de nabije toekomst over schoon en voldoende water te beschikken en wateroverlast het hoofd te bieden’. Bedrijven en de sector moeten zelf stappen ondernemen om productieprocessen schoner te maken, ook om de marktpositie niet in gevaar te brengen.
Samenwerking is daarbij het sleutelwoord, stelt de KAVB in de visie. Ondernemers moeten samenwerken met elkaar en met instanties die zich inzetten voor schoon water. ‘Schoon erf, schone sloot’ is een voorbeeld van een dergelijke samenwerking. Behalve om emissie, draait het voor de sector ook om bestrijding van verzilting, wateroverlast en watertekort.
Artikel geplaatst op: 21 november 2017 - 14:30

Gerelateerd

Delen