Provincie Noord-Holland stimuleert landbouwinnovatie

REGIO - Een landbouwsector die klaar is voor de toekomst en technieken gebruikt die goed zijn voor de natuur, het landschap en onze leefomgeving. Daarvoor stelt de provincie Noord-Holland ruim twee miljoen euro subsidie beschikbaar.
De provincie streeft naar toekomstbestendige landbouwbedrijven en een goede leefomgeving. (Foto via Provincie Noord-Holland)


"Noord-Hollandse landbouwondernemers lopen wereldwijd voorop als het gaat om innovaties die zorgen voor minder emissies en minder gebruik van grondstoffen. Deze subsidieregeling draagt bij aan het behouden van die voorsprong. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar waarborgt ook de toekomst van deze belangrijke economische sector", aldus landbouwgedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland.

Goede leefomgeving

De landbouw is een belangrijke economische sector met een grote invloed op het landschap en de omgeving. Van het Noord-Hollandse oppervlak heeft 61 procent een agrarische bestemming. De provincie streeft naar toekomstbestendige landbouwbedrijven en een goede leefomgeving. De subsidie is bedoeld voor het ontwikkelen, testen en praktijkrijp maken van innovaties die bijdragen aan een beter milieu, klimaatbestendigheid, volks- en diergezondheid, landschappelijke kwaliteit of biodiversiteit. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van technieken die zorgen voor energiebesparing, vernieuwingen in de distributieketen, minder bodemdaling in veenweidegebieden of minder gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Subsidie

Noord-Hollandse samenwerkingsverbanden die werken aan het praktijkrijp maken van landbouwinnovaties kunnen tot en met 31 januari 2018 subsidie aanvragen voor het ontwikkelen en testen van duurzame landbouwinnovaties. Van een samenwerkingsverband moet minimaal één deelnemer een landbouwer zijn of vertegenwoordigen. Informatie over de wijze van aanvragen en de voorwaarden is te vinden op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies/Subsidieregelingen.
De Landbouwinnovatieregeling is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Dit is een Europees subsidieprogramma voor ontwikkelingen in het buitengebied met een focus op innovatie en duurzaamheid in de landbouw. De provincie Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar die door de Europese Unie verdubbeld wordt.
Artikel geplaatst op: 21 november 2017 - 14:24

Gerelateerd

Delen