Droogverkoopsector regelt duurzaamheid zelf

REGIO - De droogverkoopsector willen dat bollentelers zo duurzaam mogelijk werken en dat ook laten zien. Om dat voor elkaar te krijgen is vorig jaar al een manifest opgesteld. Tijdens de komende Dag van de Tulp bij Proeftuin Zwaagdijk probeert voorman Gertjan Klumpenhouwer van de manifestondertekenaars kwekers erbij te betrekken. "We moeten het zelf regelen, voor het wordt opgelegd door de retail."
Gertjan Klumpenhouwer vertegenwoordigt het Platform Duurzame Handel Bloembollen en Vaste Planten. "We moeten laten zien dat we duurzaam werken." (Foto: Vincent de Vries/RM)
Door Hans van der Lee

Het manifest is al een succes onder bloembollenhandelaren. Inmiddels hebben 18 bedrijven getekend, samen goed voor circa negentig procent van de handelssector. De groep heeft zich verenigd in het Platform Duurzame Handel Bloembollen en Vaste Planten. Klumpenhouwer, zelf handelaar in Grootebroek: "Dat zegt niet dat ze allemaal precies hetzelfde willen, maar ze staan wel achter het uiteindelijke doel. De retail vraagt om duurzame producten en die moeten wij leveren."
De vraag van de winkelbedrijven houdt in dat op de bedrijven van de kwekers veranderingen nodig zijn. Overigens vindt Klumpenhouwer dat de bollentelers al hebben laten zien dat ze goed in staat zijn emissie van middelen terug te dringen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier meldt ook minder verontreiniging van het oppervlaktewater in West-Friesland.
Aantonen

"We zijn op de goede weg en de kwekers ook, maar we moeten het ook nog laten zien. Communiceren is belangrijk. We moeten aantonen wat we doen, daar kan de retail iets mee", weet Klumpenhouwer. Hij denkt daarbij niet meteen per sé aan iets nieuws. "Er bestaan al duurzaamheidseisen en er is kwaliteitsborging. We willen zoveel mogelijk aansluiting bij bestaande instrumenten en organisaties." Hij noemt als voorbeeld een borging via MPS en het ketenregister, die misschien uit te breiden zijn.
Belangenbehartiger Anthos van de handelaren gaat een plan van aanpak maken. Klumpenhouwer hoopt dat daar ook suggesties van de kwekers zelf voor komen voor een gezamenlijk belang. Tijdens de Dag van Tulp op 26 januari bespreekt hij het manifest dan ook met de telers, bijgestaan door retaildeskundige Gerrit Grievink. "Ik kan mij voorstellen dat een discussie met de kwekers wel iets oplevert."
Inmiddels is ook al gesproken met het Groenten Fruithuis en veiling Royal Flora Holland. Toen werd duidelijk dat de sierteelt en de groenten- en fruitsector met vergelijkbare vragen van de retail zitten. "We moeten tempo maken met een plan en het wordt geen kwestie van de kwekers vertellen wat ze moeten doen. Tenslotte is draagvlak nodig, het moet dus vanuit de sector zelf komen."
Afzet krimpt

Klumpenhouwer wijst op de bovenwettelijke eisen die winkelbedrijven stellen aan groenten en fruit. "Neem nu de residunormen. Die zijn veel strenger dan de wet eist. Wij kunnen dat ook verwachten voor de bloembollen, als we niet met een passend alternatief komen. Je kunt kiezen om niets te doen, maar dan zal je zien dat je afzetmarkt fors krimpt." Extra kosten van bijvoorbeeld extra middelenregistratie of andere maatregelen, komen voor rekening van de sector zelf. "Het wordt kiezen tussen wel afzetten van een duurzaam product, of het niet afzetten van bollen die niet aantoonbaar zijn geteeld op een duurzaam bedrijf."
Behalve middelenkeuze- en registratie, ziet Klumpenhouwer dat waarschijnlijk elders ook winst te behalen is. "Ik denk aan energie, transport en afval maar ook zorgvuldig verwerken. Ook bij dit soort zaken is duurzaamheid essentieel. Ook daar willen we plannen voor maken, zodat we zelf de regie houden. Niet voor alle kwekers is hetzelfde haalbaar. Daar zijn één op één-gesprekken met onze leveranciers voor nodig, om het voor iedereen optimaal te krijgen."
Dag van de Tulp

Proeftuin Zwaagdijk houdt vrijdag 26 januari vanaf 13.00 uur de jaarlijkse Dag van de Tulp in Zwaagdijk-Oost. Tulpentelers en –broeiers kunnen de jaarvergadering van de KAVB-productgroep Tulp bijwonen, luisteren naar het ondernemersverhaal van akkerbouwer en regionaal chipsproducent Henk Scheele en studiebijeenkomsten volgen.
Onderzoekers Ineke Stijger en Frank Kreuk van de Proeftuin praten over de verspreiding van het TVX-virus, adjunct-directeur André Hoogendijk van de KAVB gaat in op de resultaten van het Tulpen Investeringsfonds, Yorick van Leeuwen bespreekt de actualiteiten in de broeierij en WUR-onderzoekers Martin van Dam en Sander Hogewoning laat zien wat de technische mogelijkheden zijn in de meerlagenteelt. Retaildeskundige Gerrit Grievink en Florex directeur Gertjan Klumpenhouwer willen het duurzaamheidsmanifest met de kwekers bespreken.
Na de workshops kunnen de bezoekers de marktbroeishow bekijken en de bedrijvenmarkt bezoeken. Gelijktijdig met de Dag van Tulp wordt ook de Westerkoggeflora gehouden. Die is van 26 tot en met 28 januari te bezoeken in de Koggenhal in De Goorn.
Artikel geplaatst op: 17 januari 2018 - 10:50

Gerelateerd

Delen