Aardwarmte alternatief gas AgriportA7

REGIO - Warmte uit de bodem rond Middenmeer is een goed alternatief voor het ombouwen van de gasinstallaties in kassen naar hoogcalorisch gas, maar het lukt niet voor 2022. Dat stelt Robert Kielstra van Energie Combinatie Wieringermeer (ECW). Telers moeten binnen drie jaar omschakelen naar ander gas omdat de gaswinning in Groningen is teruggeschroefd, heeft staatssecretaris Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de telers op AgriportA7 per brief laten weten.
De kassen van AgriPortA7 moeten vanaf 2022 hoogcalorisch gas gebruiken, of een alternatieve warmtebron als aardwarmte. (Foto's: aangeleverd)
Door: Hans van der Lee

De provincie Noord-Holland stimuleert eveneens de ‘gasloze kas’. Het gaat daarbij om alternatieve bronnen, waarmee de kas te verwarmen is. De kas van NH Paprika in Heerhugowaard is bijvoorbeeld het eerste bedrijf dat vanaf het einde van dit jaar warmte van de Alkmaarse huisvuilcentrale krijgt. Noord-Holland doet mee in het project om kassengebied Alton in Heerhugowaard toekomstbestendig te maken.
De provincie is ook betrokken bij de zoektocht naar alternatieve energiebronnen voor andere glastuinbouwgebieden, zoals het PrimaA4a-gebied in de Haarlemmermeer, dat vanaf 2019 CO2 van Shell Pernis krijgt en later ook van de Amsterdamse afvalverwerker AEB. Kielstra: ,,We studeren op vele alternatieven. Er is ook wel ruimte om aardwarmte uit te breiden, maar dat kost ook tijd. Bovendien kan het niet de hele gasbehoefte vervangen, maar wel voorzien in een basis warmtevraag.”
‘Miljoenen euro’s’

In Heemskerk en in de Wieringermeer wordt behalve van gas, ook gebruik gemaakt van aardwarmte. In Middenmeer heeft ECW de aardwarmtecapaciteit vorig jaar uitgebreid, door nieuwe putten te boren. Volgens Kielstra is aardwarmte een goed alternatief voor gas, alleen al omdat het ombouwen van de WKK-installaties en gasketels in het 450 hectare metende glastuinbouwgebied ‘miljoenen euro’s’ kost. Eerder gold 2030 als deadline voor het omschakelen naar hoogcalorisch gas, maar Wiebes heeft nu 2022 als grens gesteld. Dat is volgens Kielstra te snel.
Belangenbehartiger LTO Glaskracht Nederland laat weten dat de bedrijven die een brief van Wiebes kregen gasverbruikers zijn met een directe aansluiting op het landelijke hogedruk gasnet. Het landelijk gasverbruik ligt op circa 20 miljard kubieke meter per jaar. De totale glastuinbouwsector gebruikt drie miljard kubieke meter per jaar. Ter vergelijking: de Nederlandse huishoudens vragen jaarlijks 10 miljard kubieke meter.
Verlies

Stookinstallaties zijn niet geschikt om hoog- in plaats van laagcalorisch gas te gebruiken. Om het gas van niet-Nederlandse bronnen te gebruiken, is ombouw noodzakelijk. LTO Glaskracht waarschuwt dat ombouw duur is en dat WKK’s na ombouw minder efficiënt draaien. Het aanpassen van een kleine WKK kost ongeveer een ton. De belangenbehartiger vindt dat de overheid deze kosten moet vergoeden. Die toezegging is niet gedaan, maar EZK praat met LTO Glaskracht over snellere invoering van andere energie, zoals aardwarmte, biomassa en andere energie uit reststromen.
Uitbreiding van warmte uit het datacentrum is moeilijk, omdat de tuinders zich verzetten tegen de komst van het datacentrum. Het zou ten koste gaan van de ruimte voor glas. Het verzet was tevergeefs, maar volgens de tuinders is nog niet zeker dat de warmte van het centrum bruikbaar is voor de kassen. Overigens zou er een wisselwerking plaatsvinden, waarbij de kassen ook warmte kunnen leveren aan het datacentrum. Zo ver is het echter nog niet.
Aardwarmte

Geothermie of aardwarmte is warmte uit water dat uit de bodem wordt opgepompt. In Middenmeer boorde ECW zes putten tot 2500 meter diep. In het zandreservoir op deze diepte is water van zo’n 90 graden te vinden. Dat wordt naar boven gehaald en naar een warmtewisselaar gevoerd. De wisselaar brengt de warmte vervolgens naar de kas.
Het afgekoelde water uit de bodem wordt teruggepompt in het doublet, zoals de geboorde bron heet. ECW schat dat een bron ongeveer dertig jaar meegaat. Na die periode is de kans groot dat de temperatuur van het water te laag wordt om efficiënt te gebruiken. Vervolgens kan even verderop een nieuwe bron worden gemaakt. De oude wordt afgesloten met een cementplug en de omgeving wordt weer in oude staat gebracht.

Artikel geplaatst op: 26 februari 2018 - 16:04

Gerelateerd

Delen