Subsidie voor agrariërs die uit natuurgebied verhuizen

REGIO - Agrariërs die geen mogelijkheden zien voor natuurbeheer en hun bedrijf uit een natuurgebied willen verplaatsen, kunnen daarbij hulp krijgen van de provincie Noord-Holland. Zo ontstaat ruimte voor het Natuurnetwerk Nederland. Gedeputeerde Staten stellen hiervoor jaarlijks vijfhonderdduizend euro beschikbaar.

Agrariërs die hun bedrijf willen verhuizen naar een locatie buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN) kunnen gebruik maken van de regeling Bedrijfsverplaatsing. Bijvoorbeeld als zij uitbreidingsmogelijkheden zoeken en geen mogelijkheden zien voor natuurbeheer. Agrariërs uit Noord-Holland hebben tot 31 juli 2019 de tijd om een plan en een subsidieaanvraag in te dienen. In 2019 wordt de regeling geëvalueerd.
De provincie investeert in een groene en aantrekkelijke woon- werk- en leefomgeving. De regeling Bedrijfsverplaatsing draagt bij aan het Noord-Hollandse plan om ieder jaar 250 ha nieuwe natuur te creëren. Het Rijk en de provincies hebben afgesproken dat het NNN in 2027 voltooid moet zijn. Als landbouwbedrijven uit het NNN verhuizen ontstaat hier ruimte voor meer natuur.

Voorwaarden
De voorwaarden van de regeling staan op de website van de provincie Noord-Holland bij het subsidieloket. Het subsidiebedrag hangt af van de hoeveelheid natuurgrond die vrijkomt en de kosten van een bedrijfsverplaatsing. Ook voor proceskosten van kavelruil van natuurgrond met agrarische grond en voor voorbereidingskosten, zoals het opstellen van een bedrijfsplan, kan subsidie worden gegeven. Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten een subsidieplafond vast.
Artikel geplaatst op: 07 juni 2018 - 13:25

Gerelateerd

Delen