Toekomstvisie 2050
Agrarische vinger in Noord-Hollandse pap

REGIO - De provincie Noord-Holland heeft een zogeheten discussienota uitgebracht, waarin staat welke koers wordt gevaren tot het jaar 2050. LTO Noord is betrokken bij het maken van de toekomstvisie van de provincie.
In de omschrijving van de gevolgen van zonneweiden in het discussiestuk van Noord-Holland is de hand van LTO Noord te herkennen. (Archieffoto RM)

Een document waar belanghebbenden en belangenbehartigers – kortom, alle Noord-Hollanders – op konden reageren voordat de provincie de koers uitstippelt. Dat is de manier waarop de provincie de burgers meer bij het beleid wil betrekken. De afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd met gemeenten, waterschappen, het bedrijfsleven en instellingen, maar ook met de burgers via Facebook, huiskamergesprekken en op evenementen als Bevrijdingspop in Haarlem en Sail Den Helder. Ook is een onderzoek gehouden onder drieduizend inwoners.
Voorheen stelde de overheid binnenskamers een structuurvisie op, waarop de blauwdruk voor het beleid werd gebaseerd. Daar kwam een structuurnota uit, die net als bijvoorbeeld een vergunning ter inzage werd gelegd. Die aanpak wordt nu als te ambtelijk en afstandelijk gezien.
Belangenbehartiger LTO Noord is zeer te spreken over de nieuwe aanpak. ,,We zijn in een vroeg stadium al betrokken en we werken erg nauw samen met de provincie”, zegt beleidsmedewerker regio west Ard Mooij van LTO Noord. Voordat Noord-Holland het stuk openbaar maakte, zijn al gesprekken met de ambtenaren en met landbouwgedeputeerde Jaap Bond gevoerd over de inhoud. Het discussiestuk komt op 9 oktober op tafel tijdens het toekomstdebat van Provinciale Staten.
Agrarische grond

In het document van Noord-Holland wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen groot- en kleinschalige landbouw, tot tevredenheid van LTO Noord. Mooij: ,,Er is één koers voor de hele land- en tuinbouw. Dat is beter.” Tevens is te lezen dat de provincie meer ruimte wil maken voor duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie, maar ook dat de provincie inziet dat een grootschalige energiesector ten koste gaat van agrarische grond. ‘Meer windturbines en zonneweides is slecht voor de weidevogels en de bodemgesteldheid’, schrijft de provincie.
Mooij erkent dat het uiteindelijke beleid nog allerminst vast staat. ,,Een discussiedocument is veel minder concreet dat een structuurnota. We hebben gezien hoe dat in Flevoland is gegaan. Daar kwam ook een vrij abstracte toekomstvisie uit.” Voor LTO Noord is het daarom zaak om op het vinkentouw te blijven zitten. Mooij: ,,We blijven onze speerpunten bij de provincie benadrukken. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan ruimte voor grootschalige agrarische bedrijven, meedenken bij manieren om alternatieve energie op te wekken en snel internet in het buitengebied.” Ondanks het ontbreken van een concrete, provinciale visie is Mooij optimistisch. ,,Deze aanpak is open en dat is goed voor iedereen. Als er straks een omgevingsvisie en –verordening ligt, zijn er ook concrete plannen.”

Artikel geplaatst op: 03 september 2017 - 11:59

Gerelateerd

Delen

Er zijn nog geen reacties

Plaats je reactie: