Hernieuwbare energie door monomestvergisters

REGIO - Minister Kamp van Economische Zaken heeft 150 miljoen euro toegekend voor de realisatie van monomestvergisters op boerderijen. Met een monomestvergister is het mogelijk mest om te zetten in hernieuwbare energie zoals groen gas, elektriciteit of warmte.
(Foto: Ministerie van Economische Zaken)

De vergisters, goed voor het energieverbruik van in totaal elfduizend huishoudens, leveren een bijdrage aan de doelstelling van 14 procent hernieuwbare energie in 2020. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.
Minister Kamp: "Het kabinet heeft aangegeven dat in 2050 de CO2-uitstoot tot bijna nul moet zijn gereduceerd. Met de realisatie van monomestvergisters slaan we meerdere vliegen in één klap. We voorkomen broeikasgasemissies uit mest, hetgeen bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Daarnaast zijn we in staat mest in te zetten voor de productie van hernieuwbare energie wat bijdraagt aan het doel om in 2020 14 procent hernieuwbare energie te realiseren. Een gemiddelde vergister biedt voldoende gas en elektriciteit voor ongeveer negentig huishoudens."
Artikel geplaatst op: 20 september 2017 - 11:30

Gerelateerd

Delen