Proeftuin Zwaagdijk: antwoorden op verzilting

ZWAAGDIJK-OOST - Onderzoeksinstelling Proeftuin Zwaagdijk biedt tijdens het evenement ‘Seeds meets technology’ de verzilting het hoofd. Verschillende sprekers gaan in op landbouwmethoden die de tuin- en akkerbouw kunnen steunen tegen het oprukkende zout. Teelt op water, waar Zwaagdijk al jaren onderzoek naar doet, is er één. Zilte teelten zijn ook een optie.
Medewerker Richard Commandeur van Proeftuin Zwaagdijk bekijkt de slawortels. (Foto: Vincent de Vries/RM)
Door Hans van der Lee

Professor Pier Vellinga van Wageningen UR bespreekt de veredeling en selectie van zouttolerante gewassen. Hij is betrokken bij het interregionale project SalFar, dat sinds 2015 bij Delfzijl wordt uitgevoerd. Zouttolerante aardappels, wortels en andere groenten en granen worden in de praktijk geprobeerd. Ook dichter bij huis loopt onderzoek, met name op Texel. De Proeftuin werkt samen met het Zilt Proefbedrijf op het eiland. In Zeeland, waar eveneens verzilting optreedt, worden zouttolerante aardappels veredeld.
Ook in de Kop van Noord-Holland neemt de verzilting nog steeds toe, doordat zout water steeds verder het binnenland in dringt. Oorzaken zijn onder meer bodemdaling en klimaatverandering.
Hydrophonics
Op plaatsen waar de bodem te zout wordt voor een rendabele teelt, zou teelt op water ofwel hydrophonics een oplossing zijn, stelt onderzoeker Matthijs Blind van de Proeftuin. De teelt op water vormde tijdens de eerdere drie afleveringen van het evenement al een rode draad, maar de zoute invalshoek is nieuw. “In bakken gevuld met bijvoorbeeld hemelwater is heel goed te telen”, zegt Blind, gespecialiseerd in inhoudsstoffen, ziekten en plagen in de teelt op water.
Teelt op daken
Tijdens de symposia volgende week dinsdag, woensdag en donderdag wordt uiteengezet wat behalve de mogelijkheden in Nederland de kansen voor de methode elders in de wereld zijn. Andere alternatieve landbouwvormen, zoals vertical farming, komen voor het voetlicht. Het gaat dan om bijvoorbeeld teelten in kassen op daken in steden, of in gebouwen. Speciaal kunstlicht en water of substraat worden dan gebruikt om de gewassen tot wasdom te laten komen.
Tijdens de symposia is veel aandacht voor de technische mogelijkheden van de alternatieve landbouw. Er wordt vooral belicht hoe de teelt naar een hoger plan te tillen is en welke gewassen en rassen zich lenen voor die teelten.
Drones
Bij de nieuwe teelttechnieken hoort ook het gebruik van drones. Hoewel momenteel nog slechts experimenteel gebruik wordt gemaakt van drones in de buitenteelten, wordt deze manier van gegevens verzamelen steeds belangrijker volgens de Proeftuin. Daarom is tijdens Seeds meets Technology ook ruimte voor drones. Wat kunnen drones aan informatie verzamelen en hoe vertaal je die gegevens in bruikbare teeltinformatie? Vanuit commerciële invalshoeken en de onderzoekswereld komen de apparaten aan bod.
Het hele programma van Seeds meets Technololy in Zwaagdijk-Oost is te vinden op de gelijknamige website en op de site van Proeftuin Zwaagdijk. Bijwonen is gratis, maar registratie is nodig. Het evenement is tijdens de open dagen van veredelaars als Enza Zaden, Syngenta, RijkZwaan, Bejo Zaden en Hazeera in West-Friesland, Warmenhuizen en Tuitjenhorn.
Artikel geplaatst op: 20 september 2017 - 11:20

Gerelateerd

Delen