Bolcoating: nieuwe techniek in bolontsmetting

REGIO - Bolcoating kan in de toekomst de nieuwe manier van bolontsmetting in de bloembollen worden. Ed Nobel van Agri Treat Projects werkt aan de ontwikkeling van een machine en een speciale coat formulering die is gericht op het coaten van tulpenbollen. De techniek lijkt haalbaar, de volgende stap is het grootschaliger uitrollen van deze innovatieve vorm van bollen ontsmetten.
Gecoate bollen krijgen een kleur toegevoegd, om te controleren of de coating zich goed over de bol heeft verdeeld. (Foto: Ed Nobel
Door Annemarie Gerbrandy

Ed Nobel heeft het afgelopen seizoen diverse proeven met bolcoating uitgevoerd in samenwerking met Proeftuin Zwaagdijk. Met de door hem ontwikkelde machine is het mogelijk geworden om voor deze proeven de bollen te coaten. Hij lichtte tijdens de open middag bolontsmetting bij de proeftuin, afgelopen donderdag, de resultaten van de testen en zijn machine toe. Nobel hoopt een aantal telers bereid te vinden om te experimenteren en mee te denken over de techniek.
Beschermd in de bewaring

De ondernemer uit Oterleek heeft een coating ontwikkeld die hij na het sorteren machinaal aanbrengt op de bol. Voor de coating maakt hij gebruik van dezelfde ontsmettingsmiddelen als die bij schuimen en dompelen worden ingezet. Een groot logistiek voordeel van het coaten is dat de bollen nu met een beschermlaag de bewaring ingaan en niet meer vlak voor het planten ontsmet hoeven te worden. Nobel. "Door een hechtmiddel toe te voegen, hechten de middelen zich aan de bol. Ook wordt een kleur toegevoegd, om te controleren of de coating zich goed over de bol heeft verdeeld."
Een ander voordeel is het milieuaspect, zegt Nobel. "Bij de huidige manier van behandelen, hechten de middelen zich niet aan de bol, waardoor tijdens het planten emissie naar sloten en omgeving kan plaatsvinden. Deze techniek voorkomt emissie naar erf, sloten en tijdens het transport. Ook tijdens het behandelen van de bollen kan schoon worden gewerkt. We gebruiken voor de coating dezelfde hoeveelheid ontsmettingsmiddelen, daar willen we in dit stadium van de ontwikkelingen niet op besparen. We willen in de toekomst wel gaan onderzoeken of we efficiënter met middelen kunnen omgaan, maar dat zal dan samen met middelenfabrikanten moeten gaan."
De coating wordt aangebracht door de bollen in een trommel te laten rollen. Daar ligt een belangrijk pijnpunt voor de telers, weet Nobel. "De beweging is nodig om de coating op de bol aan te brengen. Telers zijn daar huiverig voor en vrezen beschadiging van het product. De machine is echter zo ontworpen dat de bollen wel in beweging komen, maar dat er rekening wordt gehouden met de kwetsbaarheid ervan. Ik ben er niet bang voor dat de machine de bollen zal beschadigen."
Samenwerking met telers

De combinatie van de juiste coating en de juiste machine bepaalt of de werkwijze succesvol is, weet de ondernemer. De tijd is nu rijp om de techniek grootschaliger over de sector uit te rollen. Nobel hoopt dat een klein aantal telers een paar kisten gecoate bollen wil uittesten en openstaat mee te denken om deze nieuwe manier van bolontsmetting verder te ontwikkelen. "Ik ben ervan overtuigd dat het werkt, maar telers komen mogelijk nog zaken tegen die voor verbetering vatbaar zijn. We hebben feedback vanuit de sector nodig om de techniek praktijkrijp te maken. En dan moet de markt het nog aandurven om het systeem te implementeren in de sector."
Nobel hoopt voor de verdere ontwikkeling van het systeem in aanmerking te komen voor een innovatiesubsidie, maar pogingen daartoe zijn tot nu toe om administratieve redenen mislukt. "Het lijkt wel of het administratieve deel belangrijker is dan de innovatie zelf. Dat is jammer, dergelijk beleid helpt niet mee om innovaties te stimuleren bij Startups."
Artikel geplaatst op: 18 september 2018 - 14:40

Gerelateerd

Delen