Onderhoud rieten daken is nodig!

ALGEMEEN - Op het gebied van algen- en mosbestrijding aan rieten daken werd vijftig jaar geleden bijna geen onderhoud gepleegd. Algen (en mos) op een rieten dak schenen geen nadelige effecten te veroorzaken met betrekking tot de levensduur van het dak. Dit lijkt de laatste jaren te veranderen. Het lijkt nu dat met name algenontwikkeling wel een negatieve invloed op de levensduur van het dak heeft. Zeker wanneer algen een gesloten laag vormen. Een geringe investering in preventief onderhoud betaalt zich terug in de vorm van een relevante levensduurverlenging van het rieten dak.
(Foto’s: aangeleverd)

Preventief onderhoud is voor een rieten dak altijd een goed idee geweest. Wanneer storm- of vogelschade optreedt, zijn hier in eerste instantie zelden grote bedragen mee gemoeid. Een scheur in het metselwerk van de nok is ook zo gerepareerd. Laat men dit na, dan gaat het op die plaats inwateren en is men na verloop van tijd een veelvoud van het originele reparatiebedrag kwijt. De laatste jaren hoort bij het preventieve onderhoud ook de bestrijding van algen en in mindere mate mossen. Het rieten dak heeft de laatste tijd meer te lijden van het milieu dan vroeger. Een overmaat aan vermestende stoffen in de lucht zorgt ervoor dat alles na verloop van tijd bedekt wordt met een laagje algen. Op het rieten dak zorgen deze algen voor een toename van de droogtijd.
Wanneer een over het riet liggende groene waas overgaat in een groene drab kan dit de droogtijd zo veel verlengen dat het riet in de herfst- en winterperiode zelfs helemaal niet meer droog wordt. Het riet kan dan in zeer korte tijd dramatisch in kwaliteit achteruit gaan. Het riet verslijt niet langer, maar het wordt zacht en vergaat. Onder de te natte buitenkant zal het riet als het ware verstikken. De oplossing hiervoor is het behandelen van het dak tegen begroeiing met algen en mossen.
Artikel geplaatst op: 30 mei 2010 - 09:34

Gerelateerd

Delen