West-Friesland zet volgende stap naar (boven)regionaal wandelroute-netwerk

REGIO - Recreatieschap Westfriesland, gemeenten en andere betrokken partijen kunnen de komende jaren gaan werken aan een fijnmazig (boven)regionaal wandelroutenetwerk. Na de inventarisatie van de wandelmogelijkheden in het Koggengebied (afgerond in december 2008) zijn nu de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een wandelroutenetwerk in het HES-gebied (Hoorn, Enkhuizen, Drechterland, Andijk, Stede Broec) in kaart gebracht. Dit netwerk is geschikt voor iedere wandelliefhebber die een klein ommetje wil maken of een lange tocht door het West-Friese landschap. De provincie Noord-Holland heeft deze inventarisaties mogelijk gemaakt.
Vanwege de fijnmazigheid van een wandelnetwerk is ervoor gekozen om de regio West-Friesland op te splitsen in twee deelgebieden, het Koggengebied en het gebied Hoorn-Enkhuizen-Stede Broec (HES-gebied). Grontmij heeft van de provincie Noord-Holland opdracht gekregen om een inventarisatie te maken van de wandelmogelijkheden en knelpunten in het oostelijke deel van West-Friesland. Deze inventarisatie is onlangs afgerond.
Omdat subsidie voor de inventarisatie in het HES-gebied niet mogelijk was, is de provincie Noord-Holland als opdrachtgever opgetreden en heeft de inventarisatie van het wandelroutenetwerk in het HES-gebied volledig gefinancierd. Nu de inventarisatie voor geheel West-Friesland is afgerond, is de basis gelegd voor een gebiedsdekkend wandelpadenplan. Met behulp van de inventarisatie zal het Recreatieschap Westfriesland samen met de gemeenten en andere betrokken partijen de komende jaren werken aan de realisatie van een fijnmazig (boven)regionaal wandelroutenetwerk.
Artikel geplaatst op: 02 februari 2010 - 08:45

Gerelateerd

Delen