Klaver Makelaardij: volwaardige gesprekspartner voor agrariërs

NIEUWE NIEDORP - 'Ondernemen is vooruitzien' is een veel gehoorde kreet. Dit betekent niets anders dan dat een ondernemer met zijn investeringsbeslissingen rekening houdt met wat hij in de toekomst van plan is. Veel agrariërs zijn lid van één of meer studieclubs. Doel van deze clubs is het uitwisselen van technische of economische informatie waardoor men leert van elkaars ideeën en ervaringen.
Aangezien het in de landbouw steeds meer lijkt te gaan om bedrijfsontwikkeling door schaalvergroting, gaat het in deze studieclubs vaak over grotere gebouwen, meer grond of grotere landbouwwerktuigen. Klaver Makelaardij in Nieuwe Niedorp verneemt tijdens gesprekken met relaties dat een bepaalde groep ondernemers zich onvoldoende in deze discussie herkent. Het gaat hier om ondernemers boven de vijftig jaar zonder bedrijfsopvolger. Zij kijken door een andere bril naar hun toekomst. Het gaat daarbij niet alleen om groter, maar ook om zaken als: investeren in gemak, fiscale strategie, restwaarde van het bedrijf, beste verkoopmoment en hoe om te gaan met noodzakelijke (vervangings-)investeringen.
Ook hier geldt dat (gelijkgezinde) ondernemers van elkaar kunnen leren. Informeer daarom eens bij de accountant of bedrijfsadviseur. Hij of zij kan een agrariër in contact brengen met gelijkgestemden. Klaver Makelaardij kan op onderdelen ook een geschikte gesprekspartner zijn. Denk hierbij aan een afweging over het beste verkoopmoment en de restwaarde van een bedrijf in relatie tot te plegen investeringen. Deze discussie wil Klaver Makelaardij graag aangaan met de agrariër, ook in een bespreking met een groep geïnteresseerden. Wanneer het doel duidelijk is kan de te volgen strategie makkelijker worden uitgestippeld.
Klaver Makelaardij, afdeling Agrarisch, Trambaan 12, Nieuwe Niedorp. Telefoon: 0226-414008. Kijk voor meer informatie op www.klavermakelaardij.nl.
Artikel geplaatst op: 02 april 2010 - 13:22

Gerelateerd

Delen