CNB: de specialist in Groene- en Materialenveilingen

REGIO - Ondernemers in de sierteeltsector die hun bedrijf beëindigen of delen ervan willen afstoten, afstand willen doen van hun materialen of hun gewas te koop willen zetten, kunnen hierbij een beroep doen op de dienstverlening van het CNB Veilingteam. "De opdrachtgever die via CNB veilt kan alle zorgen uit handen geven", aldus Martijn van Schie, veilingmeester bij CNB.
Het Veilingteam van CNB brengt de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever in kaart en maakt de nodige afspraken voor de verdere organisatie van de veiling. Zodra overeenstemming is bereikt over wat geveild mag worden en onder welke condities, gaat de molen draaien. Bij de materialenveilingen kan het Veilingteam alles voor de opdrachtgever regelen. Van Schie: "Wij nemen de inventarisatie van het materiaal voor onze rekening, de samenstelling en verspreiding van de catalogus, maar ook de publiciteit." Van Schie legt ook uit dat hij vaak voordat de veiling plaatsvindt, al contact heeft met potentiële kopers die een bod uitbrengen. "Naast de materialenveilingen organiseren wij in het voorjaar ook groene veilingen, waarbij het gewas zoals het 'groen te velde staat' te koop wordt aangeboden aan belangstellenden. Ook hier kunnen we praktisch alles regelen: van het opmeten en inventariseren van de kraam tot en met de samenstelling en verspreiding van de catalogus en de benodigde publiciteit. Natuurlijk vindt tussentijds steeds overleg plaats met de opdrachtgever, er gebeurt niets zonder zijn instemming. Dat is logisch, het gaat tenslotte om zijn bedrijf."
De inzet van de veilingmeester is er steeds op gericht om zowel koper als verkoper maximale service te bieden en een zo gunstig mogelijke transactie voor beide partijen te realiseren. Daarbij weten zij zich gesteund door een professionele organisatie die niet alleen alle transacties controleert maar bovendien garant staat voor betalingszekerheid.
Plannen om te veilen? Neem contact op met CNB veilingmeester Martijn van Schie via 0252-431168. Via de eigen CNB-vertegenwoordiger contact leggen kan natuurlijk ook.
Artikel geplaatst op: 09 maart 2010 - 12:09

Gerelateerd

Delen