Leer de Klasseboeren kennen

REGIO - Gebrek aan opvolging is een reden, maar ook het verdienen van een te laag gezinsinkomen, is er de oorzaak van dat in de agrarische sector elke dag enkele boerenbedrijven ophouden te bestaan.
Stoppen met een bedrijf is het laatste wat een boer wil en dus zoekt hij naar rendabele nevenactiviteiten. Het aanbieden van een educatief programma op de boerderij is zo’n activiteit. Het genereren van bezoek aan het boerenbedrijf zorgt er ook voor, dat de boer weer de erkenning krijgt die hij verdient en dat hij niet geïsoleerd raakt in de samenleving.
Het project Klasseboeren leert de schoolkinderen waar de voedselketen begint door een kijkje op de boerderij te nemen. Ze zien wat de boer doet, hoe het vee leeft en wordt verzorgd, hoe de gewassen groeien en welke invloed de seizoenen op het werken in een boerenbedrijf hebben. Het zelf beleven en ervaren zijn essentiële onderdelen van het educatieve programma Klasseboeren. Het is van belang dat de kinderen weten waar hun eten vandaan komt. Het lespakket bestaat onder meer uit kleurplaten, zoek- en doekaarten. Ook kan het lespakket in samenwerking met de boer worden aangepast aan de te bezoeken boerderij.
Initiatiefnemer voor verbrede landbouw is De Frisse Wind, een samenwerkingsverband van agrariërs in de kop van Noord-Holland. De Frisse Wind verleent de agrariërs de faciliteiten die nodig zijn om een regionaal educatief project als Klasseboeren op te zetten. De vereniging benadert scholen, werft en selecteert geschikte boerenbedrijven, maakt een overzicht van reeds bestaand lesmateriaal, zoekt samenwerking met de stichting Klasseboeren Brabant en landelijke partners, geeft voorlichting, zorgt voor publiciteit en adviseert en begeleidt de boeren met het opzetten van een op hun bedrijf gericht educatief programma. Binnen dit project werken de agrariërs nauw met elkaar samen.
Artikel geplaatst op: 19 maart 2010 - 09:02

Gerelateerd

Delen