Liquid error: undefined method `articles' for nil:NilClass

Sectorraad Paarden sluit zich aan bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

Voor De Sectorraad Paarden is welzijn van paarden één van de belangrijke prioriteiten. Verminderde zorg voor paarden vindt zij dan ook ongewenst en moet zo veel mogelijk voorkomen worden. Zij heeft zich dan ook vanaf vandaag, door ondertekening van het Afsprakenkader aangesloten bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Hiermee wil de Sectorraad Paarden haar verantwoordelijkheid nemen indien er schrijnende gevallen van dierverwaarlozing wordt geconstateerd door erfbetreders (dierenartsen, hoefsmeden, fysiotherapeuten, voerleveranciers, etc.). Zij kunnen vanaf nu een melding doen wanneer zij dierverwaarlozing constateren op een bedrijf waar paarden beroepsmatig gehouden worden. Lees meer
Artikel geplaatst op: 21 februari 2018 - 17:52

Bron artikel: lto.nl

Gerelateerd

Delen